top

 

 

Praktisk information

Stamdata på Klinik for Kognitiv Terapi

Jeg kan kontaktes direkte på telefonnummer 61678101
Henvendelse pr. mail kan ske på: sem@kognitiv.net
Adresse:
Skt. Pauls Kirkeplads 19, st. th.
8000 Århus C

Cvr.nr: 29592586

 

Hvornår kan jeg kontaktes og hvornår kan samtalerne finde sted?
Jeg kan kontaktes på hvilket som helst tidspunkt. Det vil dog være lettest at komme i kontakt med mig i dagstimerne mellem 08.30 og 17.00. Skulle jeg være forhindret i at tage telefonen, kan der altid lægges en besked med navn og telefonnummer. Jeg vil altid søge at respondere på lagte beskeder så hurtigt som muligt. Du kan således uanset tidspunkt ringe eller skrive til mig.

Klinikken har åben torsdag fra 08.00 til 17.30 samt fredag fra 08.00 til 15.00.

Der kan i sjældne tilfælde laves aftaler, som ligger uden for dette tidsrum.

Hvor langt er et typisk forløb og hvor ofte skal samtalerne finde sted?
Hver samtale har en længde på 50 min. En parsamtale varer 1½ time. Længden på det samlede forløb før man kan forvente en bedring eller forandring ift. det som tynger en, kan variere. Den mest almindelige kontaktlængde er ca. 8 til 12 samtaler. Dog kan forløbet, alt afhængigt af problemets eller problemernes karakter, spænde fra alt fra 3 samtaler til 40 samtaler eller mere.
Den mest almindelige samtalefrekvens er 1 gang ugentligt. Dog forekommer det, at samtaler finder sted hver 14. dag grundet praktiske omstændigheder (begrænsede økonomiske midler eller vanskeligheder med at få fri fra arbejde). Det anbefales dog at arbejde intensivt i begyndelsen. Når der gennem forløbet sker en bedring kan det overvejes, at mødes knap så hyppigt. Dette bør dog vurderes på baggrund af forløbet og den bedring, som har fundet sted.

Priser
Prisen pr. individuel samtale er 1050 dkk, mens en parsamtale koster 1400 dkk.
Det er muligt at betale med både dankort og kontant.

Priser på undervisning, kurser og supervision aftales fra opgave til opgave.