top

 

 

Hvem er jeg? - kort om min faglige baggrund

Uddannet ved Århus Universitet som psykolog (cand.psych.) i 2000, autoriseret som psykolog i 2003 og har gennem de sidste 8 år arbejdet med en bred og alsidig vifte af psykologiske problemstillinger.

2000 til 2002: Neuroseklinikken i Ørsted som gruppeterapeut. På Neuroseklinikken hjalp jeg mennesker, overvejende kvinder, som havde været udsat for vold. Terapien tog afsæt i en psykodynamisk behandlingsmetode.  Ørsted Neuroseklinik blev lukket i 2002 grundet omstrukturering i psykiatrien.

2002 til 2005: Ansat i Lokalpsykiatri Vest, Århus. Arbejdet som psykolog i lokalpsykiatrien omhandlede individuelle samtaler, gruppeterapi samt supervision og undervisning af tværfagligt personale (sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosu-assistenter). Behandlingsmæssigt hjalp jeg primært mennesker med depression, angst, bipolar (maniodepressiv) sindslidelse, skizofreni og asperger syndrom. Autoriseret som psykolog i 2003.

2007: Ansat i 1-årigt vikariat ved Regionshospitalet i Horsens. Min primære arbejdsopgave var supervision af tværfagligt personale, undervisning af patienter på en af de lukkede afdelinger, individuelle samtaler med patienter med angst og depression samt gruppeterapi med mennesker med OCD.

I februar 2008 blev jeg fastansat i en fuldtidsstilling ved Klinik for Angst- og Tvangslidelser i Silkeborg, Region Midtjylland. I dette regi varetager jeg forsamtaler og diagnostisk udredning af henviste patienter, behandlingsplanlægning, individuel terapi, gruppeterapi, undervisning og supervision. Klinikkens primære målgruppe er mennesker med angst (agorafobi, panikangst, socialfobi, OCD). Ofte vil der være andre problemstillinger samtidig med angstlidelsen. I det omfang sådanne problemstillinger, f.eks. depression eller et overforbrug af benzodiazepiner, ikke ’skygger’ for arbejdet med angst, er disse almindeligvis ingen hindring for at modtage behandling i klinikken.

Jeg har sideløbende med mine forskellige ansættelser taget den 2-årige kognitive videreuddannelse. Med afsæt i kognitiv adfærdsterapi regner jeg med at blive specialist i psykoterapi ved udgangen af 2009.

Jeg er naturligvis medlem af Dansk Psykologforening. Som psykolog er jeg omfattet af fælles etiske regler for psykologer. Jeg har derfor tavshedspligt, som omfatter både indholdet og eksistensen af samarbejdet med mine klienter.