top

 

 

Psykolog Århus

 

Hvad er terapi?

 

Terapi er et formaliseret forhold mellem to eller flere personer, hvor den ene (terapeuten) på baggrund af psykologiske metoder kan søge (alt afhængigt af den aftalte kontrakt) at hjælpe den anden (klienten) med at bevidstgøre og modificere oplevelsen af sig selv, sine reaktionsmønstre, måder at indgå i fællesskaber på samt hvordan man handler. Formålet med terapi er, at gøre en eller flere problemstillinger mindre problematiske således, at klienten på mere hensigtsmæssig vis kan håndtere de vanskeligheder han eller hun har søgt hjælp for. En psykolog kan således med evidensbaseret viden være en kompetent udenforstående fagperson, som er velegnet som hjælper til det arbejde modtageren har besluttet sig for.
Der findes over 400 forskellige terapeutiske retninger som i varierende grad er evidensbaseret. De terapeutiske hovedretninger er:

 

  • Kognitiv terapi
  • Psykoanalytisk terapi
  • Systemisk terapi
  • Psykodynamisk terapi
  • Adfærdsorienterede terapi
  • Eksistentialistisk/humanistisk terapi