top

 

 

Psykolog Århus

Vi arbejder endvidere mod at øge din forståelse for, hvorfor du ikke kan komme ud af den ubehagelige tilstand.

At du får denne indsigt er væsentlig, så du kan forandre dit nuværende ubehag - og forebygge tilbagevendende depressioner og nedtrykthed.

I samtalerne arbejder vi med dine negative tanker og din negative selvopfattelse, så du får mere realistiske tanker og forestillinger.

Målet med samtalerne er, at du igen bliver i stand til foretage dig de ting, som du kunne tidligere, og at du igen kan føle glæde. Det er også et mål, at du skal blive i stand til at takle belastninger i fremtiden.


Deprimerede personer har oftest et meget negativt billede af sig selv. De oplever sig selv som værende værdiløse, inkompetente, svage, besværlige m.v. De har ofte manglende tro på, at tingene kan forandres.

 

Hvad er depression?

Depression kan opleves forskelligt fra person til person. Dog er der vedtaget diagnostiske kriterier for, hvornår man klinisk kan tale om en depression. I det følgende vil jeg kort skitsere de diagnostiske kriterier.

Over en 14 dages periode opleves et forsænket stemningsleje (nedtrykthed), som ledsages af minimum to kernesymptomer i form af udtalt træthed, reduceret energi og nedsat interesse og lyst. Kernesymptomerne skal, for at en depressionsdiagnose kan stilles, være tilstede i udtalt grad i minimum halvdelen af den almindelige hverdag. Ud over kernesymptomerne optræder depression ofte med en række sekundære symptomer. Disse er lavt selvværd, skyldfølelse, tab af koncentrationsformåen og reduktion af evnen til at huske, tanker om død eller selvmordstanker, tab af appetit og her-af følgende vægtændring, uro eller nedsat mimik/motorik og forstyrrelse af søvnen.

 

Graden af depression afgøres diagnostisk af mængden af tilstedeværende symptomer:

Let depression: 2 kernesymptomer og 3 sekundære symptomer

Moderat depression: 2 kernesymptomer og 4 sekundære symptomer

Svær depression: 3 kernesymptomer og 5 sekundære symptomer