top

 

 

Angst - angstformer og angstsymptomer

Angst kan i varierende grad genere, invalidere eller motivere. I nedenstående oversigt over angst, vil jeg kort skitsere hvilke symptomer som typisk er til stede for, at man kan tale om angst, samt hvor udbredt angst er. Den kliniske definition af angst er, at den er urimelig og overdreven ift. det man frygter, samt giver en betydelig gene i dagligdagen. Megen frygt og angst som kan opleves i dagligdagen, og som er mere flygtig af natur (og derfor mindre generende) beskrives derfor ikke i nedenstående.


Hvilke former for angst findes der jf. verdenssundhedsorganisationen (WHO)?

Angst kategoriseres ud fra en række fremtrædende symptomer samt en eller få overordnede særlige problemstillinger. De fremtrædende symptomer som ses ved angst er:

Agorafobi: Angst for at forlade hjemmet alene, tage bus eller tog, menneskemængder (ofte samtidigt med panikangst)

Panikangst: Anfaldsvis angst (angst for angsten og bekymring)

Socialfobi: Socialfobi er en form for angst som kendetegnes ved frygt for samvær med andre, såvel for egen præstation og for tegn på angst (rødmen, svedtendens, rysten etc.)

Generaliseret angst: Vedvarende bekymring og nervøsitet som ofte ledsages at fysisk spændingstilstand

OCD: Tvangstanker og tvangshandlinger der både kan optræde hver for sig såvel som sammen. Indholdet er generende og fremstår urimeligt for den som lider af OCD

PTSD : PTSD er en forsinket reaktion efter en eller flere traumatisk oplevelser (flashbacks, angst etc.)

Enkeltfobi: Enkeltfobi kendetegnes ved en urimelig angst for afgrænsede genstande (slanger, edderkopper, mørke etc.)


Angst – hvem rammer det?

Overordnet søger dobbelt så mange kvinder som mænd behandling for angst. Undtagelsen er dog OCD, hvor der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Ligeledes synes det tilnærmelsesvis at være modsat, når det drejer sig om socialfobi. Forklaringen herfor er muligvis, at mænd grundet kulturelle normer samt praktiske forhold, oplever sig mindre tynget af at have vanskeligheder med social præstation og kunnen.

Ser man på angst som helhed i befolkningen har 14 % af befolkningen haft en eller flere angstlidelser på et tidspunkt i livet. Desuden har 7 % af den danske befolkning haft en angstlidelse indenfor det sidste år. De mennesker som har (haft) en angstlidelse vil ofte opleve at have mere end blot den ene angstlidelse (50 %). Desuden vil omkring 50 % af de mennesker, som har en angstlidelse også udvikle en depression.

Forekomsten af angst i den danske befolkning ser således ud:

Agorafobi: 0,9 %

Panikangst: 2,1 %

Socialfobi: 2,4 %

Enkeltfobi: 7,7 %

Generaliseret angst: 2,8 %

PTSD: 1,9 %

(ESEMeD, Acta Psychiatr Scand, 2004, 109, side 28-37)